Kontakt

Stadt Zörbig
Markt 12
06780 Zörbig
Sachsen Anhalt
Anschrift
Postanschrift Sachgebiet Finanzen
Lange Straße 34
06780Zörbig
im Dachgeschoss
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Sachgebiet Zentrale Verwaltung
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-104
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Schiedsstelle
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-120
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Schule und Soziales
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-135
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Sekretariat / Poststelle
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-101
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Sitzungsdienst Ortschaftsrat
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-137
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Sitzungsdienst Stadtrat
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-101
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Sportplätze /-hallen Zörbig
Am Schloß 
06780Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 22116
Fax:
034956 60-111
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Stadtbad Zörbig
Wasserturmstraße 1
06780Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-135
Telefon:
0163 6787741
Anschrift
Postanschrift Stadt Zörbig - Stadtentwicklung
Markt 12
06780Zörbig
Anschrift
Postfach 1106
06781Zörbig

Kontaktdaten

Telefon:
034956 60-133
Fax:
034956 60-111